top of page

Mellannorrländska Juniorserien

 

Efter mer än 15 års uppehåll har i år distriktsförbunden Jämtland/Härjedalen, Medelpad och Ångermanland i år startat upp den klassiska MELLANNORRLÄNDSKA JUNIORSERIEN. MNJ är en breddtävling med tre handicapklasser men det tävlas även i en scratch-klass. Förutom de individuella tävlingsklasserna löper under säsongen även en kamp mellan distrikten till vilken de individuella resultaten ger poäng. Under säsongen har tre tävlingar hållits, en i vardera distrikt; Härnösand i juni, Östersund/Frösö i juli och den tionde augusti på Öjestrand. Distriktskampen summeras i att ÅNGERMANLAND tar hem segern med siffrorna:

 

Ångermanland:                          26 poäng

Jämtland/Härjedalen:                10 p

Medelpad:                                  5p

 

Tävlingsdeltagare, ledare, klubbarnas representanter och medlemmar har under tävlingarna uppvisat stor glädje och entusiasm! Att MNJ behövs och har en framtid står utom allt tvivel!

Till nästa säsong ska nu förbunds- och klubbrepresentanter finslipa på statuter och upplägg för att göra MNJ ännu större och ännu bättre. Alla uppmanas att peppa fler juniorer att delta inför nästa säsong!

 

Stort tack till alla inblandade!

 

ÅGF Junioransvarig Lars Taflin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÄVLINGENS INRIKTNING

Mellan Norrländska Juniorserien är i huvudsak en breddtävling som syftar till att få fler juniorer i tävling samt att kontakter knytes mellan såväl juniorer som ledare i distrikten Jämtland/Härjedalen, Medelpad och Ångermanland.

 

STATUTER

 

Allmänt:

- Ålder: 10 – 21 år. Yngre med max 36 i HCP får delta.

 

Individuellt

A-klass:

-  HCP: 0 – 17,9

-  Slagtävling med handicap

B-klass:

- HCP: 18,0 – 35,9

- Slaggolf med handicap

C-klass:

- 36,0 – 54

- Poängbogey

- Scratch-klass:

 

En parallell-tävling till handicap-klasserna.

Slagtävling utan handicap

 

Lagtävling mellan distrikten:

I varje deltävling (en i vardera distrikt) delas följande poäng ut för individuella resultat i de tre handicap-klasserna:

 

1:a – 3 poäng

2:a – 2 poäng

3:a – 1 poäng

 

- Poängen summeras efter varje deltävling och det distriktslag som efter de tre deltävlingarna har flest poäng vinner årets distriktskamp.

- Om två distrikt hamnar på samma totalpoäng efter de tre deltävlingarna avgörs kampen med den första av de följande, i given ordning, som skiljer lagen åt:

Flest 1:a-platser

Flest 2:a-platser

Flest 3:e-platser

Flest vinnare i Scratch-klassen

 

INSTRUKTIONER TÄVLINGSLEDNING

Anordnande klubb ansvarar för hela tävlingsarrangemanget enligt nedan:

- Genomförande av tävlingen på tävlingsdagen inkluderande till exempel:

 

Tävlingsledning

Scorecort

Mottagande betalning

Samordning övrig verksamhet på klubben; banpersonal, restaurang, medlemmar, mm.

Prisutdelning

- Uppläggning av tävlingen i GIT för anmälan.

- Uppbokning av starttider för tävlingen mellan 10.00 till 14.00.

- Priser ska ordnas av klubben till ett minimum av:

 

Tre priser per handicap-klass. Ungefärlig summa per klass: 1000 kr.

Två priser i Scratch-klass. Ungefärlig summa totalt: 500 kr.

Vid antingen högt eller lågt deltagande kan priserna justeras.

Sponsring för möjliggörande av större prisbord välkomnas och sker på varje anordnande klubbs initiativ.

Domare anses ej behövas på plats vid denna tävling.

Tävlingsledningen ansvarar för lösande av regelfrågor och bör se till att ha tillgång till regelkunnig, om än på distans.

 

Intäkter till anordnande klubb:

- Varje respektive distriktsförbund bidrar med 10000 kr till den klubb i vardera distrikt som anordnar

årets tävling. Klubbarna fakturerar sina respektive förbund.

- Startavgift tävlande är 150 kr vilket tillfaller anordnande klubb i sin helhet. Detta inkluderar

greenfee.

- Ledare / chaufförer som åtföljer juniorerna till tävlingarna ska om plats finnes ges möjlighet att

spela en runda till reducerad greenfee om 200 kr. Spelar lämpligen efter sista tävlingsboll.

ACFrOgAWJsJKBZke9uNm6-62XLIVR7769q980DUa5q6OtWJODO1pd-Q4zcH6oXIcDX5PeH1kmHytXp_oJk_e0tVIwm
Image.jpeg
Image (1).jpeg
+46706415355
facebook-logo-png-11536001821gaiphvfusa-removebg-preview.png
sgf_1-removebg-preview.png
bottom of page