top of page

Svensk Idrotts Studie och Utbildningsorganisation

 

SISU Idrottsutbildarna står för Svensk Idrotts Studie och Utbildningsorganisation, vars viktigaste uppgift är att stödja idrottsföreningar i utbildnings och utvecklingsfrågor. Samarbetet mellan föreningen och SISU Idrottsutbildarna utgår från föreningens behov och önskemål. En av de främsta arbetsmetoderna är studiecirkeln.

Vem är SISU Idrottsutbildarna till för?
Det finns en nivå för alla föreningar att inleda sitt samarbete med SISU Idrottsutbildarna på, ingen förening är vare sig för liten eller för stor.

Samarbetet med SISU Idrottsutbildarna
I SISU Idrottsutbildarna möter du utvecklingsintresserade personer med kompetens och ider. Nyttja utbildningskonsulenten som en resursbank där ni kan hämta hjälp och stöd för föreningens utbildning och utveckling. Tillsammans hittar vi former som passar just er när det gäller ex material till utbildningar, bra föreläsare och fackmän. Vi kan också bistå föreningar som vill satsa på utveckling av sin organisation genom framtidskvällar, styrelseutbildningar och ledarutbildningar.

Vill du veta mer gå in på SISU Idrottsutbildarnas hemsida:
www.sisu.nu

+46706415355
facebook-logo-png-11536001821gaiphvfusa-removebg-preview.png
sgf_1-removebg-preview.png
bottom of page