top of page

Regler & HCP

Utbildningsmateriel för reglerna

Böcker

Spel och tävlingshandboken

Som komplement till Regler för golfspel finns SGF:s Spel- och
tävlingshandbok. Den riktar sig i första hand till golfklubbens tävlingskommitté,
tävlingsledning, styrelse, bankommitté, banansvarig och kanslipersonal - men också
till dig som tävlar i golf. (Spel- och tävlingshandboken)

Information från SGF Regelkommitté

Mer information finns här.

Från gula till röda pliktområden

  • Golfklubben har full frihet att ändra gula pliktområden till röda pliktområden.

  • Det är tillåtet att golfbanan enbart har röda pliktområden.

 

Mer information finns här.

 

Hantering av permanenta eller tillfälliga ändringar på golfbanan som kan påverka banvärderingen

  • Om ett flertal nya pliktområden införs påverkas banvärderingen. Regional banvärderingsansvarig måste kontaktas.

 

Mer information finns här.

 

Vilka färger på pinnar, brickor och linjer gäller

  • RK rekommenderar starkt att alla golfklubbar använder dessa riktlinjer.

 

Se riktlinjerna här.

Regler 2023

Nya golfregler 2023

Golfreglerna är globala och gäller över hela världen . En revidering görs vanligtvis vart fjärde år.

2019 gjordes den största moderniseringen av golfreglerna sedan 1952.

Reglerna blev färre, snällare mot den vanliga golfarens slarvfel och hade fokus på speltempo.

Den 1 januari 2023 gjordes en ny uppdatering. Den är mindre omfattande och de flesta ändringar från 2019 är kvar.

Regelutbildningar

Regelutbildningarna i Golfsverige är fördelat på tre nivåer, med tre
olika målgrupper:

1. Medlemsutbildning - för klubbens medlemmar

2. Nivå 1 - för regelansvariga och funktionärer på klubb

3. Nivå 2 - för distriktsdomare

 

Utbildningsupplägget är framtaget av SGF:s regelkommitté i samarbete
med R&A. Nedan kan du läsa mera om varje steg och ladda ner
utbildningsmaterial till medlemsutbildningen.

 

OBS! Utbildningsmaterialet till nivå 1 och 2 håller på att uppdateras enligt
nya regler för golfspel 2023. Det beräknas vara klart i februari 2023

Medlemsutbildningen är uppdaterad och redo att ladda ner och använda.

Ladda ner "R&A klubbpresentation" här och "Nyhetspresentation med filmer" här

Viktigt från regelkommittén (RK)

Vad säger golfreglerna om bland annat markering av pliktområden, färger på banmarkeringar samt den lokala regeln kring out of bounds och förlorad boll? Regelkommitén reder ut vad som gäller.

Handicapgrundande ronder under säsongsstart 

Rekommendationer kring elstängsel i anslutning till pliktområden och out of bounds 

Lokal regel - Alternativ till slag och distans för förlorad boll eller boll out of bounds 

Från gula till röda pliktområden 

Golfklubben markerar områden som inte innehåller vatten som pliktområde 

Hantering av permanenta eller tillfälliga ändringar på golfbanan som kan påverka banvärderingen 

Vilka färger på pinnar, brickor och linjer gäller 

Rekommendation rörande maxantal slag (t.ex slaggolf) 

Uppförandekod - lokal regel (Länk till SGF) (SGF:s regelkommité rekommenderar inte att en golfklubb inför en lokal regel om uppförandekod.)

Läs mer om dessa regler på SGF:s hemsida.

Lokala regler
Information från SGF Regelkommité

Nu måste ALLA golfklubbar se över och ändra sina lokala regler till säsongen 2023.

  • Vissa tidigare lokala regler har nu gått in i regelboken som ordinarie golfregler.

  • "Organiska föremål" har bytt namn till "integrerande föremål".

  • Golfklubbens lokala regler ska godkännas av golfdistriktet.

Modell för lokala regler (Comittee procedures)

Lokala regler och tävlingsvillkor  - ren mall

Lokala regler och tävlingsvillkor . mall med information

+46706415355
facebook-logo-png-11536001821gaiphvfusa-removebg-preview.png
sgf_1-removebg-preview.png
bottom of page