top of page
Sök
  • Skribentens bildgolfforbund

ÅGF Förbundsmöte 1/3-2022

Till

Distriktets klubbar

Samtliga styrelsemedlemmar

Revisorer

Svenska Golfförbundet

Västernorrlands Idrottsförbund

KALLELSE TILL FÖRBUNDSMÖTE 2022

I enlighet med § 11 i stadgarna för Ångermanlands Golfförbund, kallas distriktets klubbar till Förbundsmöte onsdagen den 1 mars 2022 kl. 1900. Mötet sker digitalt. Anmälan sker till ordf senast 25/2 Ann Holst som meddelar inloggningbestämmelser, mm.

Av § 10 i stadgarna framgår att

* ÅGF:s förbundsmöte består av ombud för ÅGF:s klubbar Härnösand, Norrfällsviken, Sollefteå, Veckefjärden samt Örnsköldsvik.

* Varje klubb har en röst, men äger dock rätt att utse två ombud, som skall vara röstberättigade medlemmar i klubben.

* Ombud får representera endast en klubb och får ej vara ledamot av ÅGF:s styrelse.

Förslag till ärenden som skall behandlas vid förbundsmötet skall vara ÅGF tillhanda senast 30 dagar före mötet.

Rätt att inge förslag tillkommer inom ÅGF röstberättigad klubb, röstberättigad medlem i sådan klubb samt ÅGF:s revisorer och styrelse.

Förslag från röstberättigad medlem insändes genom vederbörandes klubb och med dess utlåtande.

Föredragningslista jämte verksamhets- och förvaltningsberättelse samt valberedningens förslag samt resultat/balansräkning översändes till klubbarna senast 14 dagar före förbundsmötet (enl. § 11).

Klubbmedlemmar är varmt välkomna att närvara vid mötet som genomförs digitalt

Anmälan om deltagande med namn till ÅGF ordf Ann Holst ann@annholst.se senast 02-25

På uppdrag av styrelsen

Sven-Erik Söderin

Sekreterare

3 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

ÅGF träningsläger för juniorer!

Ångermanlands Golfförbund bjuder in distriktets juniorer till två stycken träningsläger under säsongen 2022. I år återgår vi till två-dagars

Comments


bottom of page