top of page
Sök
  • Skribentens bildgolfforbund

Rekommendationer med anledning av Covid-19

För att minska risken för smittspridning under rådande Corona pandemi gäller nedanstående tillfälliga lokala ordningsföreskrifter vid spel tills annat meddelas. Rekommendationerna är sammanställda av R&A och Svenska Golfförbundets Regelkommitté.

Ronder spelade enligt dessa råd och riktlinjer är giltiga som handicapronder.

 

Flaggstången

Flaggstången bör/ska alltid lämnas kvar i hålet även vid spel på green. Om flaggstången måste vidröras för att centreras i hålet bör spelaren använda handske, alternativt med en klubba.

 

Hålet

När bollen ska tas upp ur hålet bör spelaren använda handske.

 

Bunkrar

Bunkerkrattor ska ej användas.

En spelare vars boll ligger i en bunker får utan plikt placera en boll i bunkern inom en klubblängd från den ursprungliga bollens läge, dock ej närmare hål.

Spelaren bör/ska efter att ett slag eller annan åtgärd gjorts i en bunker jämna ut sanden med sin fot eller en klubba.

 

6 visningar0 kommentarer

コメント


bottom of page