top of page

Världshandicap

Golfens unika handicapsysten gör att du kan mäta din egen utveckling

och spela med och mot andra på lika villkor -- oavsett nivå. Här får du koll på hur handicap. fungerar och hittar svar på vanliga frågor.

Sedan 1 mars 2020 gäller världshandicapsystemet i Sverige och övriga världen.

 

Här får du information om hur världshandicapen fungerar, svar på vanliga frågor och möjligheten att lära dig mer genom SGF:s kostnadsfria onlineutbildning. (länk till utbildningen)

Grunderna i världshandicapsystemet

Ett snittsystem. Din exakta handicap blir genomsnittet av de åtta bästa av dina 20 senast registrerade ronder. Du ser din exakta handicap i Min Golf.

Max exakt handicap blir 54,0. Den tidigare spärren för höjning över 36 är borttagen. Inkluderar alla typer av golfare.

Det blir inga handicapgrupper. Alla golfare oavsett handicap får registrera sällskapsronder och ronder från nio hål och uppåt.

Två sätt att registrera. Välj mellan att fylla i bruttoslag hål för hål eller en total poängbogey-score i Min Golf.

Ingen förregistrering. Du behöver inte meddela eller registrera i förväg att du vill spela en handicaprond. Har du spelat enligt golfreglerna är det bara att registrera ronden i Min Golf.

Godkända spelformer. För att gälla som handicaprond gäller att du spelat ronden enligt reglerna för slagtävling, poängbogey eller maxantal slag (slaggolf).

Några av fördelarna

  • Mer rättvisande. Snittsystemet reagerar snabbare på förändringar och speglar din aktuella spelstandard bättre än det tidigare systemet, som i mångt och mycket baserades på din allra bästa förmåga.

  • Kortare ronder. Du får registrera alla ronder från nio hål och uppåt. Det underlättar när du inte har tid eller möjlighet att spela 18 hål.

  • Globalt. Din handicap blir jämförbar med spelare från hela världen. Som resande golfare kan du spela med och mot andra spelare på lika villkor, oavsett land.

Spela och registrera

När du ska spela - Kolla din spelhandicap i slopetabellen, spela enligt golfreglerna och gör ditt bästa.

Registrera sedan ronden - bra som dålig - i Min Golf. Välj mellan att fylla i bruttoslag hål för hål eller en total poängbogeyscore.

Systemet räknar ut din nya exakta handicap. När det är klart, vanligtvis inom några minuter, kan du se den i Min Golf. Du får också ett mejl med in exakta handicap, oavsett om den ändrats eller inte.

OBS: har du råkat göra något fel när du registrerat ronden? Kontakta handicapkommitén på din hemmaklubb så hjälper de dig.

Klargöranden

Klargöranden (tidigare kallat Tolkningar) är golfreglernas prejudikat. Det är förklaringar av speciella situationer som inte i detalj framgår av texten i regelboken. 

På webben finns Klargöranden till Regler för golfspel 2023 än så länge bara på engelska (clarifications).

Du hittar dem i regel appen och på R&A:s engelska regelwebb.

Nedan finns Klargöranden översatta till svenska, att ladda ner som PDF.

Senare under 2023–2024 kommer den svenska versionen även att publiceras digitalt i app och webb.

Regler för golfspel 2023 – Klargöranden.

+46706415355
facebook-logo-png-11536001821gaiphvfusa-removebg-preview.png
sgf_1-removebg-preview.png
bottom of page