top of page

Medlemsklubbar

Idag består ångermanlands golfförbund av 5 klubbar med tillsammans ca 4 500 medlemmar. Distriktets klubbar utser en styrelse för distriktsförbundet. Styrelsen består av 1 ordförande och 7 ledamöter.  5 Ledamöter väljs från respektive klubb, 2 ledamöter och ordförande väljs efter kompetensbehov, alla har sina egna ansvarsområden.

1

Ordförande

7

Ledamöter

5

Klubbar

≈ 4500

Medlemmar

Kalender
+46706415355

Ångermanlands Golfförbund

Ann Holst, Nävertjäl 101

891 92 Örnsköldsvik

bottom of page