top of page

Domarutbildning

 

Golf domare - hjälper golfspelarna att genomföra en tävling på rätt sätt

Behövs det verkligen domare i golf - och vilka uppgifter har de? En domares främsta uppgift är att lotsa golfspelarna genom ett ibland snårigt regelverk och se till att tävlingen genomförs på ett för alla parter tillfredsställande sätt. Här är två delar av domararbetet.

I Regler för Golfspel finns begreppet "domare" definierat:
"En domare är en person som utsetts av tävlingsledningen att följa spelet för att fastställa faktiska förhållanden samt tillämpa reglerna. Han skall agera vid varje brott mot reglerna som han ser eller som rapporteras till honom [...]."

Golfreglerna kan ibland kännas svåra och en golfdomare tränas genom sin utbildning i att tolka och tillämpa reglerna i praktiska situationer. Det kan handla om att hjälpa en spelare som inte vet var han/hon ska droppa en boll eller svara på frågor om ett visst agerande är tillåtet eller otillåtet. Den största andelen pliktslag som spelare ådrar sig är faktiskt plikt som de själva upplyser om att de fått. Det är sällan en domare åker fram och upplyser en spelare om att något denne gjort inte är tillåtet, men det händer. Alla domare förväntas ha kunskapen för att avgöra tvistiga eller tveksamma frågor.

Om du tycker att golfdomarens arbete verkar spännande finns möjlighet att börja "karriären"!

+46706415355
facebook-logo-png-11536001821gaiphvfusa-removebg-preview.png
sgf_1-removebg-preview.png
bottom of page