top of page

Juniorledarutbildning

Golfens Ledarutbildning Steg 1 Praktik

Säkert är att barn framför allt idrottar för att det är roligt! Här får de vara aktiva, vara i centrum, testa nya saker, vara med kompisar och göra egna framsteg. Med Golfens Ledarutbildning 1 Praktik ger vi dig verktyg och trygghet i ledarskapet att arbeta med barn i åldern 7 till 12 år.

Målgrupp
Utbildningen riktar sig till ledare och tränare på klubben men även andra som hjälper till med träningen såsom föräldrar, äldre juniorer m fl.

Innehåll
GL1 Praktik - den praktiska delen är på ca sex timmar och ger ledaren en genomgång i Golfäventyret och hur du som ledare praktiskt gör på träningen. Vårt mål är att den som går utbildningen skall kunna hålla i en träning dagen efter, i linje med materialet. Då innehållet är praktiskt är det precis det som tränaren i grunden är utbildad för. Vi har valt att kalla denna utbildning GL1 Praktik.

Upplägg
6 utbildningstimmar (à 45 minuter)

Golfens Ledarutbildning Steg 2 fördjupning

Säkert är att barn framför allt idrottar för att det är roligt! Här får de vara aktiva, vara i centrum, testa nya saker, vara med kompisar och göra egna framsteg. Med Golfens Ledarutbildning 2 Fördjupning får du ytterligare verktyg och trygghet i ledarskapet att arbeta med barn i åldern 7 till 12 år.

Målgrupp
För dig som gått GL1 Praktik. Utbildningen riktar sig till ledare och tränare på klubben men även andra som hjälper till med träningen såsom föräldrar, äldre juniorer m fl.

Innehåll
GL2 Fördjupning - den djupare delen är på 14-16 timmar - är en mer teoretisk del med bl.a fokus på ledarskap, barns utveckling och golfens utvecklingstrappa. Dessutom blir det fördjupning och förklaring av praktiken. Vi rekommenderar de som ska gå GL2 Fördjupning att vara aktiva ledare i juniorverksamheten på golfklubb. Det kommer att göra att de bättre tar till sig utbildningen och har möjlighet att reflektera och analysera genom egen erfarenhet.

Upplägg
14-16 utbildningstimmar (à 45 minuter)
Tänk att få träna som man tävlar, att få möjlighet att förverkliga sin egen 54:a och tillsammans med sitt nätverk skapa dessa förutsättningar. Med Golfens Ledarutbildning 3 - Prestation får du en djupare förståelse för vad som påverkar spelarens prestationer och hur du som ledare/coach/tränare kan arbeta med dessa delar.

Golfens Ledarutbildning Steg 3

Ingen Steg 3 är för närvarande inplanerad pga utveckling och uppdatering av GL 1 och GL2.

Målgrupp
Utbildningen riktar sig till de ledare som genomgått Golfens Ledarutbildning 1 och 2, som ska leda äldre juniorer och vuxna. Det kan bland andra gälla tränare, klubbars junior- och elitledare eller ledare för klubbarnas representationslag och ålderskategorilag. Utvecklingstrappans faser ”Lära att Tävla”, ”Träning för tävling” och ”Träna för att Vinna” är i fokus.

Innehåll
• Golfspelet • Nätverk och miljö på klubben • Genomtänkt träning med loopen • Träningslära • Teknik och utrustning • Fysiska förutsättningar och träning • Ledarskap och inlärning • Elitutveckling i ett helhetsperspektiv mot OS i golf 2016

Upplägg
Upplägget bygger på tre gemensamma träffar om totalt ca 45 timmar. Mellan de gemensamma träffarna genomförs träffar i mindre grupper. Vid dessa mellanliggande träffar får gruppen olika hemuppgifter.

 

Golfens Ledarutbildning 3 - Prestation genomförs centralt av SGF.

+46706415355
facebook-logo-png-11536001821gaiphvfusa-removebg-preview.png
sgf_1-removebg-preview.png
bottom of page